Gebruiksaanwijzing Boxwall®

Een Boxwall® is een mobiele, zichzelf verankerende overstromingsbarrière. De Boxwall® maakt een waterdam tot op een hoogte van 50 of 100 cm. De boxen zelf zijn zo licht dat de muur snel kan worden opgezet om gebouwen en kwetsbare gebieden tegen waterschade te beschermen en ook wegen open te houden. Een Boxwall® is ontworpen voor gebruik op een vlak en stevig oppervlak, zoals een verharde straat of een betonvloer. De Boxwall® is gepatenteerd in een groot aantal landen.

Een Boxwall® bestaat uit secties (boxen) die door middel van een eenvoudige handmatige handeling aan elkaar worden gekoppeld.

Elke box bestaat uit een dam gedeelte (de achterwand), een anker gedeelte (het horizontale deel dat op de grond rust) en een afdichtingsdeel (de voorkant van het horizontale gedeelte).

Elke box is ook uitgerust met hechtende strips in cellulair plastic onder het voor- en zijnaden. Daarbovenop heeft elke box ook een paar cellulaire rubbers aan de onderzijde die een goede grip op de ondergrond garanderen.

Een Boxwall® wordt opgebouwd door de boxen in elkaar te klikken. De makkelijkste manier is om van links naar rechts te werken (gezien vanuit de droge zijde). Vanuit twee richtingen werken moet absoluut vermeden worden omdat het moeilijk is om de twee wanden op precies hetzelfde punt te laten samenkomen.

De boxen zijn gemakkelijk te verwerken en te verplaatsen, en u kunt ook de instelling van een opgebouwde Boxwall® aanpassen zolang het water deze niet stevig tegen de grond heeft aangedrukt. Maar u moet voorkomen dat de boxen over de grond worden gesleept om slijtage van de afdichtingsstroken aan de onderzijde te voorkomen.

De werking van de Boxwall® in een notendop

De basis van de box wordt stevig tegen de grond gedrukt door het gewicht van het overstromingswater. De cellulaire rubberstroken aan de onderzijde zorgen voor een betrouwbare grip op de ondergrond.

  • Afdichting

Onder de voorkant van de box is er een afdichtstrook van cellulaire rubber. Hierdoor blijft lekkage onderaan tot een minimum beperkt.

  • Verankering

De verankeringskracht is evenredig aan het verschil in waterdruk tussen de boven- en onderzijde van de box. Een systeem van afwateringskanalen aan de onderkant leidt het lekkende water af zodat er geen tegendruk optreedt.

  • Dam

De achterwand vormt de dam tegen het overstromingswater. De druk van het water wordt geabsorbeerd door enkele grote bulten, die ook fungeren als drainagekanalen.Belangrijk

Overstromingen zijn een gevolg van natuurkrachten die slechts in beperkte mate kunnen worden gecontroleerd. Bovendien zijn er geen twee overstromingen hetzelfde, wat betekent dat alle beschermende uitrusting niet alleen met goede kennis van zijn functie en beperkingen moet worden ingezet, maar ook met gezond verstand. Degenen die de materialen aanleveren (fabrikanten, wederverkopers, huurders, enz.) kunnen nooit aansprakelijkheid worden gesteld voor het daadwerkelijk gebruik en eventuele persoonlijke verwondingen of beschadiging van eigendommen die zich zouden voordoen.

boxwall-noaq-overstroming-wateroverlast
boxwall-noaq-overstroming-wateroverlast
boxwall-noaq-overstroming-wateroverlast